10ήμερο στη Βόρεια Ελλάδα>3η Μέρα

Την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε από Δαδιά και μέσα από τα βουνά του Έβρου πήγαμε
Μεταξάδες, Μικρό Δέρειο  για να καταλήξουμε στο οροπέδιο “Χίλια”.

 

 

 

 

 

Η θέα από το πυροφυλάκιο. Το βουνό που φαίνεται
στο βάθος είναι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

 

 

Βρύση στο Χίλια. Από καμιά βρύση δεν λείπει ένα ποτήρι

 

Ετοιμάζοντας δείπνο

 

 

Παρ’όλο ότι υπήρχε άφθονο τσίπουρο, δυστυχώς δεν έφτασε για όλους…

 

Ο μυστικός δείπνος!

 

4η Μέρα>