Θέματα Φωτογραφίας

Αυτή η σελίδα είναι αφιερωμένη σε θέματα που έχουν σχέση
με τον συνδυασμό Μοτό & Φωτογραφία κυρίως αλλά όχι μόνο.
Ελπίζουμε να ανεβάσουμε το ειδικό βάρος του δεύτερου
συνθετικού του ονόματος
ΣΥνδεσμος
1ο:ΜΟτοσυκλετιστικής και
2ο: Φωτογραφικής Εξερεύνησης,
με αρθράκια, νέα, συνεργασίες κλπ σχετικά με τη
φωτογραφία και τα εικαστκά γενικότερα.
Πάντα με χιούμορ και καλή διάθεση.