10ήμερο στη Βόρεια Ελλάδα>10η Μέρα

Κάπου εδώ φτάνει και η εκδρομή μας στο τέλος της.
Επειδή όμως δεν μπορούμε να το χωνέψουμε αφού είχαμε και την ευχέρεια χρόνου, σπάσαμε το δρόμο της
επιστροφής στα δύο: Μια βόλτα από Πιέρια και Όλυμπο μας αντάμειψε με το παραπάνω και έκανε και την
επιστροφή σαφώς πιο ενδιαφέρουσα!

Αφήσαμε πίσω μας τα μέρη και τους ανθρώπους που γνωρίσαμε αφήνοντας μια υπόσχεση ότι θα γυρίσουμε,
αφιερώνοντας όμως από δέκα μέρες στο κάθε τόπο, συνειδητοποιώντας ότι αυτό που πήραμε δεν ήταν παρά
μόνο ένα άρωμα της βόρειας Ελλάδας. Καλή αντάμωση λοιπόν στα βουνά της βόρειας Ελλάδας!

 

Αλιάκμονας

Πιέρια Όρη

Όλυμπος