10ήμερο στη Βόρεια Ελλάδα

Η ιδέα ενός δεκαήμερου ταξιδιού γυρόφερνε στο νου όλων μας εδώ και πολύ καιρό. Με την ευχέρεια
που σου δίνουν τόσες μέρες αποφασίσαμε ότι θα’ταν μια καλή ευκαιρία για μια εξόρμηση στη βόρεια
Ελλάδα την οποία δε μπορείς να επισκεφτείς σε ένα τριήμερο.
Οι ενδιαφερόμενοι αρκετοί, οι προτάσεις άφθονες και αφού καταλήξαμε στο δρομολόγιο αποφασίσαμε
και την ημερομηνία: 27 Αυγούστου με 5 Σεπτέμβρη. Πάμε λοιπόν!!

1η Μέρα
2η Μέρα
3η Μέρα
4η Μέρα
5η Μέρα
6η Μέρα
7η Μέρα
8η Μέρα
9η Μέρα
10η Μέρα